Очищення Влади

УКРАЇНА
КОРНИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
сільського голови

Від 09 грудня 2016 року                                                           № 120
Про проведення перевірки
в Корнинській сільській раді
відповідно до Закону України “Про очищення влади”

Відповідно до Закону України “Про очищення влади”, Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 “Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади”, плану проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р, керуючись статтею 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Провести перевірку, передбачену  Законом України “Про очищення влади”, стосовно посадових та службових осіб місцевого самоврядування Корнинської сільської ради Рівненського району Рівненської  області (крім виборних посад) відповідно до графіка проведення перевірок згідно з додатком.
2. Визначити Парфанюк Валентину  Олександрівну відповідальною за проведення перевірки відповідно до Закону України “Про очищення влади”.
3. Парфанюк Валентині Олександрівні  забезпечити оприлюднення цього розпорядження на сайті Корнинської сільської ради в день його підписання.
4. Парфанюк Валентині Олександрівні ознайомити з цим розпорядженням осіб, стосовно яких проводиться перевірка, у тому числі працівників, які перебувають у відрядженнях, щорічних основних та додаткових відпустках, у відпустках без збереження заробітної плати, навчальних відпустках, відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустках по догляду за дитиною, перебувають на обліку з тимчасової непрацездатності.

5. Працівникам, стосовно яких проводиться перевірка, у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки подати Парфанюк Валентині Олександрівній :
– власноруч написану заяву про те, що до них не застосовуються або застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них за відповідною формою.
– копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я, по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;
– копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (сторінки паспорта громадянина України  для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).

6.  Парфанюк Валентині Олександрівній протягом трьох днів після одержання відповідної заяви забезпечувати розміщення на сайті сільської ради інформації про початок проходження перевірки особи, копії її заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом), а також інформації про результати проведення перевірки.
7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Сільський голова                                                                Р.Горбатюк-Василейко

     Додаток № 1
до розпорядження
Сільського голови
№ 120 від 09 грудня 2016р.

ГРАФІК
проведення перевірки, передбаченої Законом України
“Про очищення влади”, щодо посадових та службових  осіб місцевого
самоврядування Корнинської сільської ради

№ з/п Назва посади щодо якої проводиться перевірка Дата початку перевірки
1 Головний бухгалтер сільської ради 09.12.2016
2 Спеціаліст ІІ категорії сільської ради 09.12.2016
3 Спеціаліст ІІ категорії сільської ради 09.12.2016
4 Спеціаліст- землевпорядник сільської ради 09.12.2016
5 Інспектор сільської ради 09.12.2016
6 Інспектор сільської ради  09.12.2016
7 Касир сільської ради 09.12.2016
8 діловод 09.12.2016
9 Заступник сільського голови з питань виконавчого комітету 09.12.2016